:: .. 1970-2018 ::
:: zhad 1961-2019 ::

, []

https://prv0.lori-images.net/simvol-sbitye-starushki-na-kryle-legkovogo-avtomobilya-0000238676-preview.jpg