™ ,

, ! .1 3 3

1

https://caricatura.ru/parad/podvitski/pic/karikatura-novogodnie-plany_(vitaliy-podvickiy)_1989.jpg

2

  :crazyfun:

3

7.